Huisregels Flycatcher Rockfestival

Voor het Flycatcher Rockfestival zijn een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Deze regels helpen om het festival in goede banen te leiden. Door het kopen van een ticket ga je akkoord met deze huisregels.

 1. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, voorschriften en/ of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.
 2. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd identificatiebewijs.
 3. Personen onder de 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. Wij raden het echter af om jonge kinderen mee te nemen naar dit event dat zo massaal wordt bezocht.
 4. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd en er vindt bij de ingang eventueel een tassencontrole plaats. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de festivallocatie worden ontzegd.
 5. Kaartjes mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties e.d. zonder toestemming van de organisatie.
 6. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen
 7. Meerdaagse combitickets zijn persoonsgebonden en kunnen gedurende de festivaldagen niet gedeeld worden met anderen.
 8. Wij hanteren een strikt NIX18 beleid. Alcohol wordt niet onder 18 geschonken. Bij twijfel wordt bij de ingang om een legitimatiebewijs gevraagd. Bezoekers onder 18 jaar krijgen een apart bandje, zodat het voor de mensen van de bar duidelijk is dat ze aan die bezoekers geen alcohol mogen verkopen.
 9. Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen, overkappingen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes
 10. Flycatcher Rockfestival voert een zerotolerance beleid op het gebied van soft- en harddrugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het festival te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden. U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of harddrugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.
 11. Het is verboden het volgende mee te nemen:

  • professionele foto-, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie.
  • (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen etc..
  • spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u worden overgedragen aan politie.
  • spuitbussen zijn niet toegestaan. In het geval van zonnig weer, en wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd wordt, is het toegestaan om knijpflesjes of pompflesjes zonnebrand mee te nemen, tot een maximale hoeveelheid van 200ml.
 12. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee van het festivalterrein af te nemen
 13. (Huis)dieren, m.u.v. assistentiedieren, zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
 14. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.
 15. Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.
 16. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie. Naam en adresgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan de lokale autoriteiten.
 17. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
 18. De organisatie en de festivallocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 19. Op het festival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 20. De artiesten en Flycatcher Rockfestival zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 21. Persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen ook afkomstig zijn van andere evenementen die georganiseerd worden door Stanislaus Brewskovitch B.V. Je e-mailadres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.
 22. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de festivallocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de festivalorganisatie.
 23. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vergelijkbaar vervangend programma aan te bieden.
 24. Optredens kunnen plaatsvinden op meerdere open podia of tenten en kunnen elkaar overlappen. Voor alle podia en tenten geldt: vol is vol.
 25. Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.
 26. Munten – Er kan tijdens het Flycatcher Rockfestival alleen betaald worden met de door de organisatie verkochte munten, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Iedere editie van het festival kent zijn eigen munten die alleen gedurende die editie van het festival geldig zijn. Munten kunnen NIET geretourneerd worden. Mocht je nog munten over hebben dan kunnen deze eventueel gedeponeerd worden in de bij de uitgang beschikbare bakken. De bedragen komen ten goede aan het goede doel waarmee we voor dat festival samenwerken.
 27. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.